Sharp utvikler både maskinvare og programvareDERFOR KAN DU trygt stole på at det fungerer.

Med Wellness, kan du enkelt administrere regnskap for innleide kontraktører som frisører eller lignende, systemet kan håndtere opptil fem selskaper på en terminal. Det gir store tidsbesparelser da det effektiviserer all administrasjon. Bookingskalenderen gjør at alle kan booke inn hverandres kunder. Systemet sender dessuten ut SMS eller e-post til kunden dagen før, både som en påminnelse og en velkomsthilsen.

Systemet gjør det mulig å få en oversikt som forenkler planlegging, innkjøp og se hvilke produkter/tjenester kunden har benyttet seg av tidligere.

Et PC-basert kassasystem har store fordeler mot et tradisjonelt kassaregister. Fordelene med et slikt system er at du på en enkel måte får salgsrapporter, statistikk, og du kan enkelt importere dem til ulike regnskapssystem, se liste under ”Øvrige integrasjoner”. På denne måten sparer du enormt mye tid.
 Med Sharp Wellness, kan du tilpasse utseendet på kassen etter din egen smak.