Sharp utvikler både maskinvare og programvareDERFOR KAN DU trygt stole på at det fungerer.

Vi har sertifisert vekttilkobling etter gjeldende standarder slik at appelsinene blir korrekt priset når de ruller forbi kassen. Og om du vil kan du utstyre butikken med en vekt ved fruktavdelingen slik at kunden kan kontrollveie selv. Systemet forenkler ikke minst varetelling og lagerhold, du kan importere prisfiler fra backoffice-programmet og sende ut priser til alle butikker, helt ut i hyllekanten. Du kan lese av hva og hvor du selger best og operere flere lager for flere butikker fra samme system.

Du har kobling til lukket kontanthåndtering, systemer som Cash Guard og Axlon og systemet forvalter hele kjeden fra lager til kasserapporter. Du spør – systemet svarer.

Sharp Supermarked er programmet for deg som har dagligvarebutikk, liten eller stor. Et kassasystem med spesialløsninger for dagligvarehandel. Her er tilkoblingsmuligheter til digitale vekter, kontanthåndtering, elektroniske hylleetiketter, innlesning av prisfiler, XML, mm. Programmet håndterer 20-koder og aviskoder, der pris og vekt er angitt i strekkoden.

Rabatter og midlertidig priser gjøres på mange forskjellige måter, likeså enkel massejustering av artikler, og avansert salgsstatistikk.