Sharp utvikler både maskinvare og programvareDERFOR kan DU trygt stole på at det fungerer.

Vi vet det er viktig for deg å få hjelp raskt selv etter ar- beidstid. Vi tilbyr deg derfor mulighet til support kl 08-22 alle dager i året. Vi oppdaterer og drifts analyserer ditt systemet gjennom fjerntilkobling. Systemet gjør det mulig å for eksempel å legge til din egen restaurant layout og kunne å reservere/registere direkte på bordet inn i systemet. Du kan blant annet se hvor lenge kunden har ventet på maten sin. Du spør – systemet svarer.

Sharp Hospitality er systemet for deg som driver restaurant, kafé. Et dedikert restaurant system for å kun- ne betjene effektivt ved bordet. Opptil fem forskjellige bordkart Selv romreservasjon på små hotell. Logg inn raskt og trygt med ansatte kort. Bekreftelser og påmin- nelser sendes via SMS eller e-post til kunden.

Parker, flytt, splitt eller del en regning. Skriv ut «Bonger» på forskjellige skrivere (kjøkken, bar, restaurant). Perso- nallislister helt i henhold til skatteloven instruksjoner.